Happy Home Wallet - Tvůrčí způsoby jak znovu použít materiály

Od pondělí do středy u nás bylo 9 různých národů,abychom se společně snažili pochopit konzumní společnost a pomohli jsme si navzájem snížit odpad. O co v projektu Happy Home Wallet jde?

Specifickým cílem projektu Happy Home Peněženka je aktivovat partnerství věnující se propagaci strategie "nulového odpadu " od získávání kompetencí v oblasti ekonomie , udržitelnost životního prostředí , úspor energie, a tím i řádnou správu ekonomických rodinných zdrojů. Pro vyrovnání rodinného rozpočtu je nutné přehodnotit naše konzumerismus, omezit plýtvání a reorganizovat zdroje, a to způsobem, který kombinuje mikro a makroekonomické aspekty s udržitelnosti životního prostředí.

Přístup je tedy podívat se zpět, abychom znovu objevili hodnotu poznání tvůrčího opětovného použití materiálů a snížení odpadu, jak to bylo, ne před dlouhou dobou,základem místní ekonomiky .
Tento projekt nabízí možnost poznat ( nové ) myšlenky, změnit své chování a být schopen jednat. V rámci projektu se účastní partneři z 9 zemí Evropy, máme cíl přizvat místní účastníky, sdružení, obcí a vzdělávacích institucí k diskuzi, sdílení a učení se od sebe navzájem, vykonávající workshopy a poznat kulturu těchto zemí .