Může vám angličtina pomoci ke štěstí?

25. 1. 2016

Autor: Roman Halík (jazyková a překladatelská agentura BIG ENGLISH)

Umění mluvit cizím jazykem, bych přirovnal k umění řídit automobil. Většina lidí chce získat řidičské oprávnění proto, aby byli mobilní, zajeli si do práce, na výlet, na dovolenou,

vyzvedli dívku, či chlapce svých snů a při odvozu měli záminku pro polibek.

Zkrátka řidičák přináší takřka samé příjemné aktivity. Málokdo chce získat řidičský průkaz jen proto aby se mohl pochválit, vystavit si jej na poličce a ukazovat kamarádům. Umění řídit, stvrzené kartou zalitou v laminátu je tedy praktický nástroj. Je to pomůcka, ne cíl.

Stejné je to s cizími jazyky. Cizí jazyk je praktický nástroj. Je to pomůcka, ne předmět. Je to prostředek určený ke komunikaci s obchodními partnery, spolužáky, s opačným pohlavím

"většina milostných písní je psána v angličtině, autor článku by mohl vyprávět kolik přepisů, či překladů textů písní mu pomohlo k srdci vyvolené,"

a také drtivá většina vědeckých, populárních, politických a všech myslitelných článků je dostupná pouze v angličtině.

„Komunikace v angličtině mezi nerodilými mluvčími na světě se stává normou. Pokud byla vůbec někdy doba kdy angličtina ,patřila´ pouze rodilým mluvčím, tato doba se chýlí ke konci.“ Citát je z knihy Davida Graddola – English next, why global English may mean the end of English as a foreign language. (Angličtina v budoucnu, proč globální angličtina může znamenat konec angličtiny jako cizího jazyka.)

My cizí jazyk většinou nevnímáme jako praktický nástroj, vnímáme jej totiž tak, že je třeba se to naučit, dostat dobrou známku, maturitní vysvědčení, či zkoušku na vysoké škole. Pokud se na cizí jazyky budeme dívat touto optikou,

dopadá to tak, že jsme posedlí gramatikou a máme až chorobný strach z chyb.

Na rozdíl od autoškoly, při výuce cizích jazyků chyba nebývá fatální (i když k nějakým nedorozuměním dojít může, avšak i nevhodně použité slovo v nevhodné situaci v rodném jazyce). Stejně jako při akvizici nových dovedností v autoškole, i během učení se cizích jazyků máte vedle sebe lektora, který případné chyby opraví, či upraví. Ale ani v autoškole vám učitel nezahltí hlavu nekonečnými informacemi a poučkami před první jízdou. Prostě víte základy a zbytek se učíte cestou. Praxí.

Proto mě oslovil přístup pojmenovaný jednoduše TEACHING UNPLUGGED.

Termín použitý pány Lukem Meddingsem a Scottem Thornburym, kteří se věnují výuce angličtiny desítky let po celém světě. Sami jej nevymysleli, spíše dali dohromady své zkušenosti a zkušenosti jiných lektorů (většina lektorů a učitelů zjistí, že občas DOGME jak se tomuto přístupu také říká, již použila). Jedná se o holistický přístup k výuce. Studenti nejsou vnímáni jako prázdné nádoby, které je třeba naplnit, ale jako nádoby plné zkušeností, zážitků a informací. DOGME se soustředí na jazyk, který studenti znají a používají, a slovní zásoba, gramatika se vysvětluje dle toho jak se objeví v té, které lekci. Nejedná se však o nějaký „pokec“, DOGME má strukturu, ale místo nudných drilů se soustředí na praktická procvičování jazyku v praxi.

Například místo cvičení o deseti větách v minulém čase, se lektor prostě zeptá, co student dělal o víkendu.

A na toto téma se opět může rozvést květnatá debata v minulém čase pomocí slov, která student zná, a pokud je nezná v angličtině, lektor mu je poví. Je to přirozené, student používá i v angličtině výrazy, které jsou mu blízké v jeho rodném jazyce. Lektor si značí jazyk, který se objeví, a potom na něj poukáže.
Tento popis je pouze nastínění, více informací dodám v příštím příspěvku (pozn. autora: ti aktivnější zadají do Google „teaching unplugged“).

A nezapomeňte prosím na to, že:

„Neučíme se cizí jazyk proto abychom ho později používali, ale používáme cizí jazyk a tím se jej naučíme.“

Foto: Roman Halík, deeceemarie a Batsceba

Autor článku Roman Halík je lektorem ve své vlastní jazykové a překladatelské agentuře Big English. V současné době vede každé úterý od 9 do 10:30 ve Viva Ostrava anglická konverzační rána. S Angličtinou můžete začít právě v úterý ráno, stačí se zarezervovat zde.