Vize Viva 2014: Příběh nikdy neumírá

Ráda bych dneska přiblížila naši vizi pro Vivu roku 2014, a taky její podtext, proč příběh nikdy neumírá. 

Vize 2014

Způsob práce, jaký jsme si zvolili pro rok 2014 je ještě více o sdílení, otevřenému prostoru pro diskuzi a respektu k příběhům. Potkáváme se s lektory, coworkery, markeťáky, ajťáky, digitálními nomády, hosty, podnikateli a finančními mágy, kouči, filozofy, hledači pravd, studenty a všelijakými tvůrci čehokoliv. Rádi posloucháme jejich příběhy, na jejichž základě stavíme nové akce, setkání a konference. Vytváříme tak jedno veliké plátno, na které každý z vás, kdo se s námi setká, maluje společné dílo. Protože takových akcí přibývá, stává se z Vivy zvláštní místo pro dialog, sdílení a inspiraci. 

Naše výzvy

Výzvou je pro nás smířit se s jakýmikoliv konci projektů, vztahů i forem a nelpět na pokračování. Neudržovat stagnující či nahnilé věci při životě jen, protože se bojíme je opustit. Výzva je pro nás hledat vnitřní pravdu a sundávat pomalu všechny růžové brýle. Začali jsme důvěřovat v nekonečno. Osobně si nemyslím, že tam, kde končí jeden příběh, začíná nový, a vlastně tak stále pokračuje jeden nekonečný příběh, ŽIVOT. Jestli jste někdo viděli film Počátek, přijdete na to, jak si dokáže člověk v životě vytvářet různé iluze, bajpásy, nedovoluje věcem (návykům, projektům, přátelstvím) umírat a živí je, aby se náhodou necítil prázdně nebo zle. A jak se tak na té hrazdě báječného požitku a pocitu snažíme udržet nahoře, zapomínáme na to stejně tak umět přebývat v nepokoji a bouři, kterou konce a občas těžší začátky provázejí. 

Už na trvání Vivy nelpíme, i když se nám možná daří čím dál lépe. Dokonce máme větší radost z práce, přestali jsme bazírovat na tom, prodávat Vivu za každou cenu. Věříme, že věci trvají tak dlouho, dokud plní svůj účel. Jak jsme se změnili? Máme respekt k příběhům a nalezli jsme respekt i k vlastní pravdě. Děláme, to co děláme. Snažíme se jen lépe komunikovat tak, abyste nám rozumněli. Dáváme prostor i ostatním, aby u nás tvořili věci, které je naplňují v rámci hodnot, za kterými stojíme. Otevíráme se, abyste náš program spoluutvářeli vy. 

Jak pracujeme

Náš tým se mění, zužuje a stále děláme na tom, abychom nelhali sami sobě. Abychom dobře vnímali a dělali to, čemu věříme. Abychom dokázali odhalit své vlastní slepé uličky. Bez iluzí. Bez brýlí. Bez nabubřelého nadšení. Bez ojebů. Bez lhaní sobě. Bez lhaní ostatním. Bez přikrášlování reality. Ona už krásná je. Na počátku. 

Jak pracujeme? S větší lehkostí, jdeme tam, kde nás to pustí. Své názory měníme (a nestydíme se za to) na základě prožitého poznání a pochopení. Člověk je tvor, který je schopen donekonečna lepit prázdnotu jakoukoliv iluzí. I tím, že milujete svou práci, že se někde cítíte dobře a jinde ne, že udržujete pasivní přátelství a nebo neměníte názory. Nakonec vám to život všechno změní, protože život je změnou, aby mohl být životem. 

Závěrem

Takže příběh nikdy neumírá. Ne pro mě. A snad pro nás všechny. Nebojme se smířených ani bolestných konců. A dejme prostor novým začátkům. Nebojme se změn a bolesti, kterou někdy přinášejí. Protože to všechno přináší naše lepší a opravdové já. Líbí se mi tvrzení Michelle Losekoot, "až vyrostu chci být jako já, když jsem byla malá". Líbí se mi prezentace na TEDxPragueYouth Adama Marčana, který žije svůj nekonečný příběh. Líbí se nám příběhy. Na jejich základě můžeme všichni získat.

Připravované akce 2014

Na rok 2014 tedy zasvědcujeme Vivu příběhům. Užívejte naše konference, summity a pořady jak je libo. A tady představujeme pár z nich.

1. Konference Kroky k úspěšnému startupu (začátku podnikání) 27. 2. 2014

2. Konference Kroky ke svobodě 15. 5. 2014 

3. Konference Kroky k (téma i termín ladíme)

4. Konference Kroky k leadershipu (k vlastnímu talentu)

5. Ostravský Komunitní Summit 2014 (Poznej svého souseda) 11. 3. 2014

6. Mezinárodní léto 2014: Coworking & Travel Pass