TZ: Ženy nechtějí podnikat, ale tvořit

Ostrava 14. 3. 2014

Průzkum a snaha EU zapojit ženy do vytváření pracovních míst a jejich návratu do zaměstnání po mateřské dovolené v poslední době změnila očekávání odborníků, sociologů a ekonomů. Původní cíle o sebezaměstnávání  žen vystřídala podpora slazování rodinného a pracovního života a velmi pozvolný a citlivý návrat. Z 50 žen přešlo do aktivního podnikání téměř sedm ihned po ukončení projektu. Ukázalo se, že 20 z nich o podnikání přemýšlí, chtějí pracovat spíše z domova nebo v coworingovém centru a sdílené kanceláři a nikterak na zahájení podnikání nespěchají, nechtějí totiž vnést do života stres. Ostatní ženy v aktivním věku podnikání zahájily a kurzy zdarma, koučink i poradenství přivítaly. 

Paní Šudřichová (53 let) toužila skoro celý svůj život pracovat s dětmi. Byla dlouho nezaměstnaná, kromě projektu Hlídáček Hledáček navštěvovala taky rekvalifikační kurz a stala se z ní profesionální chůva. Se svými dětmi založila firmu Profi Chůva s.r.o., kde je nyní zaměstnancem: www.profichuva.com. Jak uvádí Renata Ptáčníková, konzultantka projektu Hlídáček Hledáček a zakladatelka coworkingového centra Viva Ostrava, "Průzkum žen v zájmu o podnikání při rodičovské dovolené nám změnil pohled na ženy celkově. Výsledky nás přinutily změnit přístup. A jsme za to rády. Myslely jsme, že do projektu vstoupí ženy, které si chtějí v mateřství přivydělat a sebevyjádřit. Ale opak je pravdou. Více jsme ženám začali naslouchat a vycítily jsme, že začíná úplně nová etapa v rámci podnikání žen. Učit je nejdříve marketing, soft skills nebo sebeprezentaci se ukázalo jako omyl". Prvotní, o co ostravské ženy projevily zájem, bylo povídání o rodině, pochopení svého místa v ní a sama sebe. "Poté následovaly workshopy pro rozvoj kreativity, koučování a sebeprezentace. Tím, že s lektorkou měly workshop, při kterém do kruhu 10x jinak představily samy sebe, si spoustu věcí o sobě uvědomily." dodává manažerka projektu Lenka Kyjonková. Účastnice projekt hodnotily pozitivně, i když nezaložily podnikání, posunuly se osobně i profesně. Paní Rumanová si do té doby než se zapojila do projektu myslela, "že jsem divná, ale když jsem se setkala s dalšími ženami v podobné situaci, zjistila jsem, že nejsem sama, kdo má problémy a mohly jsme to sdílet s ostatními a vzájemně si vyměňovat rady." Projekt paní Rumanovou posunul v tom, že se chce stát profesionální chůvou, a ve svých 50 letech se nebojí odjet do zahraničí a starat se o děti v českých a slovenských rodinách. Všechny ženy prošly kurzem základy podnikání a měly možnost využít mentoring a zůčastnit se zajímavých workshopů s podnikateli, kteří už podnikají.

"Ženy potřebují v podnikání jiný přístup s velkou citlivostí k jejich času, emocím i prioritám. Vnímáme, že děti jsou odrazem společnosti a vychováváme je svým příkladem. Proto jim můžeme ukazovat dennodenní život, ženy ale nechtějí podnikat pod nátlakem a mít stres, který podnikání často přináší. Určitě je to i tím, že řada projektových manažerek a lektorek se nedávno staly matkami", směje se a dodává Renata Ptáčníková.

V neposlední řadě se u žen projevuje chuť spíše tvořit a něco vyrábět než obyčejná práce u počítače. "Důležité na podnikání žen je dělat, co je nejvíce baví. Potom se může snoubit chuť s výstupem, který je pak dobře prodejný." Tvrdí koučka projektu Světlana Ličková

Info o TZ: Ivo Ptáčník, tel. 602 399 644